Բանկային երաշխիքներ և Պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ

Բանկային երաշխիքը/պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվը Բանկի կողմից՝ դիմողի հրահանգով թողարկված, անչեղարկելի գրավոր պարտավորություն է՝ վճարելու շահառուին երաշխիքի/պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվի պայմաններին համապատասխան գրավոր, վավեր պահանջ ստանալու դիմաց: Բանկային երաշխիքները և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներն օգտագործվում են շահառուների կողմից՝ ծածկելու դիմողի չկատարման կամ չվճարման ռիսկերը:

Բանկային երաշխիքների և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվների օգտագործման միջոցով վստահորեն կառավարեք Ձեր բիզնեսը, նույնիսկ եթե չունեք կայուն գործընկերային փոխհարաբերություններ: HSBC Բանկ Հայաստանի կողմից տրամադրվող երաշխիքը Ձեզ հնարավորություն է տալիս մատակարարների և գնորդների հետ բանակցել արդյունավետ պայմաններ` ապահովագրելով նրանց պայմանագրով սահմանված Ձեր պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարումը՝ միաժամանակ բավարարելով Ձեր ֆինանսական կարիքները: HSBC Բանկ Հայաստանն առաջարկում է համակցված լուծումներ` ներառյալ կատարման, կանխավճարի, մրցութային, ֆինանսական երաշխիքներ և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ, ինչպես նաև այլ տեսակի գործիքներ՝ ըստ պահանջի:

Ֆինանսական երաշխիքներ

Երաշխիքների տարածված տեսակներից է, որոնք թողարկվում են դիմողի կողմից տարբեր տիպի ֆինանսական պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով: Շահառուն ստանում է ֆինանսական ապահովվածություն, եթե դիմողը թերացել է վճարել ծառայությունների դիմաց:

Ոչ ֆինանսական երաշխիքներ

Հաճախ պահանջվում են պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար: Շահառուին ընձեռում է ֆինանսական փոխհատուցման հնարավորություն, եթե դիմողը թերացել է կամ չի կատարել պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունները:

Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ

Շուկաներում, որտեղ Ձեր մատակարարները և գնորդներն ապահով չեն համարում բանկային երաշխիքները, HSBC Բանկ Հայաստանը կարող է աջակցել Ձեր բիզնեսին` տրամադրելով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ:

Հանդիպակաց երաշխիքներ և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ

Հանդիպակաց երաշխիքներն ու պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվները թողարկվում են երրորդ բանկերի օգտին՝ վերջիններիս կողմից երաշխիքների և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվների վերաթողարկման նպատակով: Լայն տարածում ունեն միջազգային առևտրային գործարքներում և լավագույնս կառավարվում են HSBC-ի միջազգային ցանցի շնորհիվ ամբողջ աշխարհում:

Պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվի հաստատում

Բանկի կողմից շահառուի օգտին ստացված պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվի հաստատում՝ հաշվի առնելով պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվը թողարկող բանկի և երկրի ռիսկերը:

Բանկային երաշխիքը և փաստաթղթային պահուստային ակրեդիտիվը կարգավորվում են Առևտրի Միջազգային Պալատի կողմից հրապարակված կանոնակարգերի համաձայն:

Զանգահարեք մեզ՝

Թարմացվել է` 22/11/19 12:41 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: