Արտարժութային սփոթ գործարքներ

Սփոթ գործարքն արտարժույթի առքի կամ վաճառքի պարտավորություն է ընթացիկ շուկայական գնով մինչև երկու օր վճարման ժամկետով:

Առավելություններ

  • Գործարքի նվազագույն սահմանաչափի բացակայություն:
  • Արտարժույթի փոխանակման զրոյական միջնորդավճար:
  • Տարատեսակ արժույթներ:
  • Թափանցիկ և բարձր մրցունակ գներ:

Կարևոր նշումներ`

  • Արտարժութային գործարքները տրամադրվում են բանկի հաշվետեր հանդիսացող իրավաբանական անձանց:
  • Փոխանակման ցանկացած գործարքի գումարը ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարկման դեպքում ԱՄՆ 25,000 դոլարը, իսկ այլ արժույթների պարագայում դրա համարժեք գումարը գերազանցելիս գործարքը կնքվում է և փոխարժեքները որոշվում են HSBC Բանկ Հայաստանի հայեցողությամբ:
  • Բանկի կողմից տվյալ օրվա կատարմամբ HSBCnet ծառայության միջոցով հաճախորդը կարող է իրականացնել արտարժույթի անկանխիկ առքուվաճառք մինչև 17:00:
  • Ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների մերժման դեպքում հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը: Մերժման համար հիմք կարող է հանդիսանալ հաճախորդի կողմից ոչ ճշգրիտ և ոչ լիարժեք ներկայացված տվյալների, հաշվին անբավարար միջոցների և/կամ արգելանքի առկայությունը և այլն:
  • Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ հնամաշ արտարժույթի փոխանակման սակագներին:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: