Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Որպեսզի Հաճախորդը կարողանա օգտվել Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից, վերջինիս տվյալները պետք է լինեն թարմացված և հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և արժանահավատ: Բանկը հիմնվում է Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու ցանկություն ունեցող Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ եթե գիտի կամ կարող էր իմանալ, որ տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք է:

Հաջորդիվ կնքվում են պայմանագրեր և կամ այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության` համաձայն յուրաքանչուր ծառայության կանոնների և ընթացակարգերի, ընդ որում` ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից Հաճախորդից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն:

Հետևյալ հղումով կարող ենք ծանոթանալ Բանկային Հաշվի բացման համար պահանջվող
փաստաթղթերի ցանկին:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: