Դրամական փոխանցումներ

Դրամական փոխանցումներ կատարելու և ստանալու արդյունավետ և ապահով ճանապարհ:

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով (ՀՀ տարածքում)1

 

Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով2 5,000 ՀՀ դրամ3
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 5,000 ՀՀ դրամ4
 

Արտարժույթով փոխանցումներ

  • Կից կարելի է ուղարկել վճարման բացատրություններ և ցուցումներ:
  • Բանկն իրականացնում է փոխանցումներ հետևյալ արտարժույթներով` USD, EUR, GBP, RUB, CHF, AUD, AED, HKD, CAD, JPY, CNY:
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով Կիրառվող գանձումներ
Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով 0.3%*
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով 0.085%*
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարից/եվրոյից բացի այլ արտարժույթով
Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով 3%*
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով 0.285%*
 
Այլ պայմաններ
Բանկում առկա հաշիվների միջև փոխանցումներ Անվճար
Արտարժույթով ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին, եթե միջնորդավճարները վճարված չեն փոխանցողի կողմից 6,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխություն կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 20,000 ՀՀ դրամ5

 

Գործարքի տեսակ Արժույթ Հանձնարարականի ներկայացման վերջնաժամկետ Հանձնարարականի կատարման վերջնաժամկետ
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ AMD Մինչև 15:00 Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում
AMD 15:00 –ից հետո 15:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
թղթային եղանակով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ
AMD Մինչև 14:002 Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում
AMD 14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում USD Մինչև 14:00 Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում**
14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում**
EUR Մինչև 14:00 Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում**
14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում**
RUB Մինչև 13:00 Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
13:00-ից հետո 13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
AUD, JPY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում
Միջազգային փոխանցումներ USD Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
EUR Մինչև 14:00 Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
RUB Մինչև 13:00 Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
13:00-ից հետո 13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
AUD, JPY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ Բանկում սպասարկվող հաշիվների միջև Բոլոր արժույթների համար Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
 

Կարևոր նշումներ*

  • Բանկի մասնաճյուղից արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճար - 50,000 ՀՀ դրամ:
  • HSBCnet-ի միջոցով արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճարը - 6,000 ՀՀ դրամ:
  • Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  • Միջնորդ/շահառու բանկ(եր)ի գանձումները կարող են կատարվել թե´փոխանցողի և թե´ ստացողի միջոցների հաշվին, ըստ ցանկության` համաձայնեցնելով Բանկի հետ:
  • Բանկի պարտավորությունն է Հաճախորդին տրամադրել անդորրագիր յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության կատարման վերաբերյալ:
  • Միջնորդ /շահառու բանկ(եր)ի գանձումները փոխանցողի հաշվից գանձման դեպքում կիրառվող միջնորդավճարներ.
ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքում գործող ցանկացած բանկի ուղղված փոխանցումների համար 5,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար7 10,000 ՀՀ դրամ
Այլ արտարժույթով փոխանցումների համար 5,000 ՀՀ դրամ6
 
  • Միջնորդավճար ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար, երբ փոխանցողը վճարում է միայն առաջին միջնորդ բանկի միջնորդավճարը և շահառուն գումարը ստանում է այլ միջնորդ /շահառու բանկերի պահումներից հետո - 5,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումների ռեկվիզիտներ.

Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ արտարժույթով փոխանցում արտերկրից, Ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ տվյալ արտարժույթով բանկի թղթակցային հաշվի մանրամասները:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

1 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումների դեպքում, եթե փոխանցվող գումարը պարունակում է լումա, ապա այն կկլորացվի մինչև տասնորդական նիշը՝ ստանդարտ մոտեցմամբ:
2 Եթե ՀՀ դրամով թղթային վճարման հանձնարարականը (առավելագույնը 25 միլիոն ՀՀ դրամ) Բանկ է ներկայացվում ժամը 14:00-ից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 15:00-ն և պահանջվում է կատարել այն նույն օրը, ապա Բանկը կատարում է հանձնարարականը` գանձելով 5,000 ՀՀ դրամի չափով հավելյալ վճար:
3 Արտարժույթային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումը իրականացվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա համար հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքով (կախված գործարքի/գործառնության ժամից), եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև:
4 HSBCnet-ի միջոցով փոփոխություն կամ չեղարկում իրականացնելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 3,000 ՀՀ դրամ:
5 HSBCnet-ի միջոցով փոփոխություն կամ չեղարկում իրականացնելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 9,000 ՀՀ դրամ:
6 Եթե փաստացի գանձված միջնորդավճարը ավել է, քան 20,000 ՀՀ դրամի համարժեքը, ապա վճարված և փաստացի գանձված միջնորդավճարների տարբերությունը ենթակա է գանձման փոխանցողի հաշվից:
7ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների դեպքում HSBC Բանկ Հայաստանը չի երաշխավորում, որ շահառուն կստանա գումարն ամբողջությամբ:
*Հաշվարկվում է փոխանցման ենթակա գումարից
** Վճարումների իրականացումը կարող է հետաձգվել համապատասխան արժույթների վճարահաշվարկային համակարգերի անհասանելիության պատճառով։

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

+374 (60) 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 23/06/20 8:59 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: