Ներմուծման ինկասո

Ինկասոն բավականին տարածված վճարման մեթոդ է միջազգային առևտրում, որը հասանելի է թե՛ ներմուծողներին (գնորդ) և թե՛ արտահանողներին (վաճառող): Ինկասոն ենթադրում է, որ ապրանքների առաքումից հետո վաճառողն առաքման փաստաթղթերը ներկայացնում է իր բանկին, և բանկն այդ փաստաթղթերն ուղարկում է գնորդի բանկին՝ հրահանգելով տրամադրել փաստաթղթերը գնորդին վճարման դիմաց կամ հետաձգված վճարման մուրհակի ընդունման (ակցեպտ) դիմաց:

Ինկասոն ապահովում է ձեր մատակարարներին վճարման հավաստիացում և պաշտպանում է Ձեր շահերը՝ հավաստելով, որ ապրանքներն առաքվել են նախապես համաձայնեցված բնութագրերին համապատասխան նախքան վճարումն իրականացնելը: Դուք հնարավորություն եք ստանում ապրանքների դիմաց վճարում իրականացնել կամ ընդունել վճարման պարտավորությունը ներկայացված փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո միայն՝ դրանով իսկ բարելավելով դրամական հոսքերի կառավարումը:

Ձեր կարիքները

Դուք ցանկանում եք ներմուծել ապրանքներ առանց կանխավճարի փոխանցման կամ վարկային միջոցների օգտագործման:

Դուք ցանկանում եք վստահ լինել, որ մատակարարվել են Ձեր պահանջներին համապատասխանող ապրանքներ, իսկ Ձեր մատակարարը ցանկանում է վստահ լինել, որ կվճարվի առաքված ապրանքների դիմաց:

Զանգահարեք մեզ՝

Հիմնական առավելություններ

  • Դուք կարող եք ապրանքների դիմաց վճարումն իրականցնել կամ հետաձգված վճարման մուրհակն ընդունել միայն այն դեպքում, երբ առաքման փաստաթղթերն ընդունելի են Ձեր համար:
  • Առավել արդյունավետ են բանկային ծախսերի տեսանկյունից:
  • Դուք կարող եք ստանալ ներմուծման կարճաժամկետ վարկեր Ձեր ինկասո գործարքների դիմաց վճարումն իրականացնելու համար:
  • Հաճախ կիրառվում է իբրև փաստաթղթային ակրեդիտիվներին այլընտրանք, երբ գնորդի ու մատակարարի միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ վստահության վրա:

 

    Ինկասո գործարքները կարգավորվում են Առևտրի Միջազգային Պալատի կողմից հրապարակված կանոնակարգերի համաձայն:

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: