Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվ

Ներմուծման ՓԱ-ն Ձեր (գնորդի/ներմուծողի) բանկի կողմից մատակարարին (արտահանողին) տրված պարտավորությունն է` վճարել նախապես համաձայնեցված փաստաթղթերի փաթեթի ներկայացման դիմաց:

HSBC Բանկ Հայաստանը կվճարի մատակարարներին Ձեր անունից ակրեդիտիվի պայմաններին համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում:

Այն Ձեզ հնարավորություն կընձեռի ճիշտ կառավարել դրամական հոսքերը և առավել շահավետ պայմաններ բանակցել Ձեր մատակարարների հետ՝ չբարձրացնելով մատակարարվող ապրանքների արժեքը: Փաստաթղթային ակրեդիտիվի կիրառումը Ձեզ հնարավորություն է ընձեռում օգտագործել HSBC խմբի միջազգային փորձը և ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն բեռնափոխադրման փաստաթղթերերի հետ աշխատելիս ՝ միջազգային կանոնակարգերին և պահանջներին համապատասխան:

Առևտրավարկային ծառայությունների տրամադրման ընդհանուր պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Ձեր կարիքները

Դուք չեք ցանկանում վճարում կատարել առանց հավաստիանալու, որ Ձեր մատակարարն առաքել է ապրանքները և ներկայացրել է Ձեր հետ նախապես համաձայնեցված փաստաթղթերը:

Ձեր մատակարարը ցանկանում է վճարման երաշխիքներ ստանալ ապրանքների առաքումից առաջ:

Ձեր մատակարարը ցանկանում է վճարման երաշխիքներ ստանալ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական հաստատության կողմից:

Զանգահարեք մեզ՝

Հիմնական առավելություններ

 • Միջազգային առևտրային գործարքների իրականացման ամենատարածված գործիքներից մեկը

   

  Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվը հանդիսանում է միջազգային առևտրային գործարքների իրականացման ամենատարածված գործիքներից մեկը և լայն կիրառում ունի բանկային համակարգում՝ ապահովելով գործարքի նվազ ռիսկայնություն թե՛ ներմուծողի, և թե՛ արտահանողի համար: Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվն արտահանողին տրամադրում է վճարման երաշխիք, իսկ ներմուծողին տալիս հնարավորություն վճարումն իրականացնել ապրանքների առաքումից հետո:

 • Փաստաթղթային ակրեդիտիվը կարող է համապատասխանեցվել Ձեր բիզնեսի պահանջներին

   

  Յուրաքանչյուր ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվ կարող է համապատասխանեցվել Ձեր պահանջներին` կախված առաքման, ապահովագրության, ապրանքների որակական հատկանիշների ստուգման անհրաժեշտությունից:

 • Ապահովություն Ձեր մատակարարի համար

   

  Քանի որ ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվի կիրառմամբ առևտրային գործարքի դիմաց վճարումն երաշխավորված է HSBC Բանկ Հայաստանի կողմից, այն վճարման ապահովություն է ընձեռում Ձեր մատակարարին, և Դուք առավել վստահորեն կարող եք վարել բանակցություններ Ձեզ համար շահավետ պայմաններով և ստանալ ապրանքների դիմաց հետաձգված վճարման հնարավորություն՝ առանց վերջիններիս արժեքի բարձրացման:

 • Ներմուծման գործարքների կազմակերպում առավել շահավետ պայմաններով

   

  Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվի կիրառմամբ Դուք կարող եք առավել շահավետ պայմաններով ֆինանսավորել Ձեր առևտրային գործարքները՝ հետաձգված վճարմամբ ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվների կիրառման միջոցով և վճարել մատակարարված ապրանքների դիմաց դրանք ստանալուց հետո, ինչպես նաև ներմուծման կարճաժամկետ վարկերի միջոցով:

 • Ձեր գործունեությունը ընդլայնելու հնարավորություն նոր շուկաներում

   

  Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվի ներքո վճարումը կիրականացվի, միայն եթե Ձեր մատակարարը կատարել է փաստաթղթային ակրեդիտիվում նշված բոլոր պայմաններն ու պահանջները: Հետևաբար, փաստաթղթային ակրեդիտիվը կարող է Ձեզ օգնել ընդլայնելու Ձեր գործունեությունը և նոր գործընկերների հետ գործարքներ կնքել նոր շուկաներում:

 • Ճկուն ֆինանսավորման հնարավորություններ

   

  Ներմուծման փաստաթղթային ակրեդիտիվի միջոցով արտահանողը հնարավորություն է ստանում արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորվել իր իսկ բանկից՝ առանց լրացուցիչ գրավադրման կամ վարկային գիծ տրամադրելու անհրաժեշտության:

Փաստաթղթային ակրեդիտիվները կարգավորվում են Առևտրի Միջազգային Պալատի կողմից հրապարակված կանոնակարգերով:

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: