Ներդրումային ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք ներդրումային ծառայություններ, որոնք ուղղված են համապատասխանելու Ձեր անհատական ներդրումային պահանջներին և նպատակներին:

Բանկը ներդրումային գործունեության իրականացման շրջանակներում մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային գործունեության շրջանակներում, Բանկն ընդունում և փոխանցում է հաճախորդների արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականները, Բանկի կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին կատարում է արժեթղթերով գործարքներ:

Պահառության ծառայություններ

Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը արժեթղթերի պահպանության, պահառության և արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների հաշվառման ու փոխանցման գործունեությունն է, որը տրամադրվում է Բանկի կողմից:

Ներդրումային գործիքներ

Մենք անընդմեջ փնտրում ենք նորամուծություններ, որոնք լավագույնս կհամապատասխանեն Ձեր ներդրումային պահանջներին: Օգտագործելով HSBC-ի միջազգային փորձը, մենք առաջարկում ենք ժամանակակից լուծումներ, որոնք միտված են համապատասխանելու Ձեր ներդրումային կարիքներին, ներդրումային ճիշտ որոշումներ կայացնելուն:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: