Տեղեկություն HSBC Բանկ Հայաստան-ի կողմից նախկինում թողարկված պարտատոմսերի վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի 100,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 365 օր մարման ժամկետով, տարեկան 9% եկամտաբերությամբ, արժեկտրոնային, AMHSBCB11ER8 ծածկագրով և HSBCB1 բորսայական հապավումով 10,000 հատ անվանական պարտատոմսերը մարվել են 2010թ-ի հունվարի 13-ին:

Պարտատոմսերի ազդագրով նախատեսված կարգով պարտատոմսերի անվանական արժեքը և կուտակված տոկոսագումարը, 1,090,000,000 (մեկ միլիարդ իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, վճարվել են ներդրողների բանկային հաշիվներին 2010թ-ի հունվարի 14-ին:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: