Ներդրումային գործիքներ

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պարտատոմսեր

ՀՀ պետական կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ պարտատոմսերը թողարկվում են Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից և ապահովված են պետության ողջ ունեցվածքով:

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կարճաժամկետ Պարտատոմսեր
(ՀՀ ՊԿՊ)

ՀՀ ՊԿՊ մինչև 1 տարի ժամկետայնություն ունեցող պետական պարտատոմսերն են, որոնք թողարկվում են զեղչով/դիսկոնտով անվանական արժեքի նկատմամբ: ՀՀ ՊԿՊ-ում ներդրողը կարող է պահել պարտատոմսերը մինչև մարման ժամկետը և այնուհետև հետ ստանալ անվանական արժեքի գումարի 100%-ը; ներդրողի եկամտաբերությունը այս պարագայում կկազմի ձեռք բերման գնի և անվանական արժեքի տարբերությունը: Եթե ՀՀ ՊԿՊ վերավաճառվեն երկրորդային շուկայում, այս պարագայում ներդրողի եկամտաբերությունը կկազմի ձեռք բերման և վաճառքի գների տարբերությունը:

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերը համարվում են հուսալի ներդրումներ, քանի որ ապահովված են Հայաստանի Հանրապետության ողջ ունեցվածքով:

Առավելություններ

  • Կարճաժամկետ ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մեջ:
  • Մարման ժամկետներ 13-52 շաբաթ:
  • Վաճառք զեղչով անվանական արժեքի նկատմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության Պետական Միջին Ժամկետայնության և Երկարաժամկետ Պարտատոմսեր (ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ)

ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ միջին ժամկետայնությամբ և երկարաժամկետ պարտատոմսեր են, որոնք կախված շուկայական իրավիճակից թողարկվում են զեղչով/դիսկոնտով կամ հավելավճարով անվանական արժեքի նկատմամբ և ունեն ֆիքսված կուպոնով եկամտաբերություն:

ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ-ում ներդրողը կարող է պահել պարտատոմսերը մինչև մարման ժամկետը և այնուհետև հետ ստանալ անվանական արժեքի գումարի 100%-ը և կուպոնը (կուպոնի արժեքը մուտքագրվում է հաճախորդի հաշվին տարին երկու անգամ); ներդրողի եկամտաբերությունը այս պարագայում կկազմի ձեռք բերման գնի և կուպոնի արժեքների հանրագումարը: Եթե ՀՀ ՊՄՊ և ՊԵՊ վերավաճառվեն երկրորդային շուկայում, այս պարագայում կկազմի կուտակված կուպոնի, ինչպես նաև ձեռք բերման և վաճառքի գների տարբերության հանրագումարը :

Առավելություններ

  • Միջին ժամկետայնությամբ և երկարաժամկետ ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մեջ:
  • Մարման ժամկետներ 12 ամսից մինչև 30 տարի:

Կարևոր նշում

Հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի վնասների փոխհատուցման համար, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Ներդրումային ռիսկը կախված է Հաճախորդի կողմից ընտրված ներդրման տեսակից, ներդրումային երկրից և կազմակերպության վարկանիշից, արժույթից, ներդրումային ժամկետից և այլն:

ՀՀ պետական պարտատոմսերում ներդրումային ծառայությունների սակագները ներկայացված են Ներդրումային ծառայություններ_Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար բուկլետում:

Ներդրումային ծառայություններ_ Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար: (PDF, 599KB)

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 29/11/19 6:01 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: