Ժամկետային ավանդներ

Ստացե´ք տոկոսներ Ձեր խնայողությունների դիմաց՝ միաժամանակ պահելով միջոցները հասանելի Ձեր բիզնեսի համար:

Մենք առաջարկում ենք ժամկետային ավանդներ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով:

Ավանդային հաշվի բացման վճար1 Անվճար
Ավանդային հաշվի նվազագույն մուտք 4.000.000 ՀՀ դրամ
10.000 ԱՄՆ դոլար
10.000 Եվրո

 

Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքներ (%)

Ամիս
  1 3 6 9 12 18 24 36
ՀՀ դրամ 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.00 Պայմանագրային Պայմանագրային
ԱՄՆ դոլար 0.25 0.50 1.00 1.25 1.50 1.50 Պայմանագրային Պայմանագրային
Եվրո 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 Պայմանագրային Պայմանագրային Պայմանագրային

 

Ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով:

1 Ժամկետային ավանդային հաշիվը բացվում է միայն ՀՀ դրամով և/կամ ավանդի արժույթով ընթացիկ հաշվի առկայության դեպքում:

Նշումներ

 • Ժամկետային ավանդային հաշվի փակման վճար առկա չէ:
 • Տոկոսագումարները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում կամ ավանդի ժամկետի ընթացքում ամսական կտրվածքով:
 • Ավանդի գումարը Հաճախորդին վաղաժամկետ վերադարձվում է միայն Բանկի համաձայնությամբ:
 • Հաճախորդի պահանջով և Բանկի համաձայնությամբ կամ Բանկի կամքից անկախ պատճառներով Ժամկետային ավանդի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ՝
 • Ստանդարտ ժամկետային ավանդի դեպքում՝ տոկոսադրույքի մեկ հարյուրերորդականի չափով:
 • Միջանկյալ վճարումով ժամկետային ավանդի դեպքում՝
  • եթե Ժամկետային ավանդը դադարեցվում է մեկ ամսից շուտ, ապա Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները հաշվարկվում են Ժամկետային ավանդի տոկոսադրույքի մեկ հարյուրերորդականի չափով,
  • եթե Ժամկետային ավանդը դադարեցվում է մեկ ամսից հետո, ապա Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները հաշվարկվում են դադարեցման պահի դրությամբ Բանկի կողմից մեկ ամիս ժամկետով բացվող ավանդների համար առաջարկվող տոկոսադրույքով: Ավանդի ժամկետի ընթացքում հաճախորդին վճարված տոկոսագումարի և վերահաշվարկված տոկոսագումարի տարբերությունը ենթակա է նվազեցման ավանդի մայր գումարից:
 • Ժամկետային ավանդի պայմանագրով Հաճախորդը հրահանգում է երկարաձգել ժամկետը մարման պահին Բանկի կողմից տվյալ ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքով ընտրված տևողությամբ կամ մուտքագրել/փոխանցել մայր գումարը նշված հաշվին:
 • Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսների չափը, որն ավանդատուն ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել:

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

+374 (60) 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 19/01/22 7:56 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: