Օնլայն և հեռախոսային բանկային ծառայություններ

HSBCnet

Կազմակերպության հաշիվներից օգտվելու շուրջօրյա հնարավորություն ինտերնետի և բջջային հավելվածի միջոցով:

Արագ տեղեկատվություն հիմնավորված որոշումներ կայացնելու համար
 • HSBC Բանկ Հայաստանում սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռների և գործարքների արտացոլում իրական ժամանակում:
 • HSBC Խմբի անդամ և այլ բանկերում սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռների և գործարքների դիտարկում*:
 • HSBC Բանկ Հայաստանում սպասարկվող հաշիվների մինչև 180 օր պատմություն ունեցող գործարքների և հաշվեկշիռների դիտարկում:
 • Բազմակողմանի հաշվետվությունների տրամադրում օնլայն կամ հաշվետվությունների և ֆայլերի ներբեռնման միջոցով:
 • Օրական քաղվածքների ներբեռնում համակարգիչ:
 • Էլ. փոստի միջոցով ավիզոների ստացում:
Ձեր ֆինանսների օնլայն կառավարում
 • Միջազգային և տեղական վճարումներ ձեռքով մուտքագրման և/կամ ֆայլի ներբեռնման միջոցով:
 • Փոխանցումներ Բանկում սպասարկվող հաշիվների միջև:
 • Վճարման հանձնարարականի փոփոխում:
 • Վճարման հանձնարարականի չեղարկում:
 • Վճարման հանձնարարականի պարզաբանում:
Ադմինիստրատորական միջոցներ և հաճախորդների սպասարկում
 • Հաճախորդների շարունակական սպասարկում և տեխնիկական խորհրդատվություն:
 • Նախնական ուսուցում` այց հաճախորդին:
 • Անվճար խորհրդատվություն հեռախոսով:
 • 5 անվտանգության սարք:
 • Համակարգի ադմինիստրատորական միջոցներ:
 • Կատարված գործողությունների ցանկ:
 

*Այլ բանկի կողմից սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռը և գործարքների արտացոլումը հաճախորդին հասանելի կլինեն, եթե HSBC-ի և այդ բանկի միջև առկա է համապատասխան համաձայնագիր:

Ծանոթացե՛ք HSBCnet ծառայության ընձեռած բոլոր հնարավորություններին տեղեկատվական ամփոփագրում։ (PDF, 1.98MB)

Սակագներ

Հայաստանի HSBCnet ծառայությունների համար սահմանված են հետևյալ սակագները.

HSBCnet ծառայության միանվագ գանձումներ
HSBCnet համակարգի տեղադրում և ուսուցում (մինչև 5 անվտանգության սարք) 30,000 ՀՀ դրամ1* (միանվագ)
Լրացուցիչ անվտանգության սարք 8,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր սարքի համար
Լրացուցիչ այց հաճախորդին 5,000 ՀՀ դրամ* (միանվագ)
1 Արտարժույթային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումն իրականացվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա համար հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքը (կախված գործարքի/գործառնության ժամից), եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև:
* Ներառյալ ԱԱՀ:
 
HSBCnet համակարգի միջոցով էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների մատուցում
Սպասարկման ամսական վճար 7,000 ՀՀ դրամ1
Եթե HSBCnet համակարգի միջոցով կատարվում է ամսական անկանխիկ ելքային գործարքների առնվազն 75%-ը Անվճար
ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 3,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 9,000 ՀՀ դրամ
1 Սպասարկման ամսական վճարը կկիրառվի այն դեպքում, եթե հաճախորդն օգտվում է համակարգից միայն դիտարկման համար, և/կամ եթե HSBCnet համակարգի միջոցով կատարվում է ամսական անկանխիկ ելքային գործարքների 75%-ից պակաս:
 

HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացված գործարքների ընդհանուր ծավալը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում HSBCnet համակարգին կցված բոլոր հաշիվները` ներառյալ հաճախորդի հետ կապված անձանց հաշիվները:

HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացվող ՀՀ դրամով տեղական վճարման հանձնարարականների նկատմամբ 5000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար չի կիրառվի:

Սպասարկման ամսական վճարները (եթե կիրառելի են) եռամսյակը մեկ անգամ` օրացուցային եռամսյակին հաջորդող ամսվա ընթացքում, ավտոմատ կերպով կգանձվեն դրամային հաշվից, իսկ արտարժութային բանկային հաշվի դեպքում Բանկին իրավունք է վերապահվում գանձվելիք գումարի չափով արտարժույթը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա համար հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքով (կախված գործարքի/գործառնության ժամից), եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև փոխանակել ՀՀ դրամի և գանձել:

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն
աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 24/01/22 21:38 UTC

Դուք այժմ լքում եք hsbc.am կայքը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքում տեղադրված տեղեկատվության ճշգրտության և արժանահավատության համար, ինչպես նաև կայքում առկա գովազդային նյութերի օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

You are leaving the HSBC Commercial Banking website.

Please be aware that the external site policies will differ from our website terms and conditions and privacy policy. The next site will open in a new browser window or tab.

Դուք լքում եք Էյչ-Էս-Բի-Սի CMB կայքը:

Տեղեկացնում ենք, որ արտաքին կայքի քաղաքականությունը տարբերվում է մեր կայքի պայմաններից և գաղտնիությունը պահպանելու քաղաքականությունից: Հաջորդ կայքը կբացվի նոր պատուհանում կամ ներդիրում: