Կառավարել

Դրամական միջոցների կառավարում

Լուծումներ, որոնք կօգնեն Ձեզ իրագործել կազմակերպության նպատակները:

Կանխիկով գործարքներ/գործառնություններ

Կանխիկի հավաքագրման ծառայություններ

Մենք ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն առևտրի կետերից կանխիկի հավաքագրումն ու համապատասխան հաշիվներին մուտքագրումը պատշաճ կազմակերպելու համար: Դուք կարող եք օգտվել նաև մեր կանխիկի առաքման ծառայությունից, երբ կանխիկը փոխադրվում է Բանկից դեպի Ձեր գրասենյակ, առևտրի կետեր:

Սարքավորումների ներմուծում

Սարքավորումների ներմուծման ֆինանսավորում` սկսած 3% տարեկան տոկոսադրույքից:

Կորպորատիվ վարկային լուծումներ

Մենք առաջարկում ենք երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վարկեր, որոնք նախատեսված են Ձեր բիզնեսի ֆինանսավորման պահանջների բավարարման համար:

Ժամկետային վարկեր

Վարկերը մայր գումարների մարմանը զուգահեռ նվազող սահմանաչափերով գործիքներ են: Բանկը կարող է տրամադրել կապիտալ ֆինանսավորման վարկ, որը նախատեսված է կապիտալ ներդրումների համար` ֆիքսված ժամկետով (սովորաբար մինչև 5 տարի)։

Կորպորատիվ կրեդիտ քարտեր

Օգտագործե´ք կորպորատիվ կրեդիտ քարտերն ամենօրյա բիզնես ծախսերի համար: Այն արագ, հարմար և հուսալի գործիք է, որի միջոցով կարող եք տարատեսակ վճարումներ կատարել ինտերնետի և վաճառքի կետերի (POS-տերմինալների) միջոցով, ինչպես նաև կանխիկացնել և կատարել փոխանցումներ մի քարտային հաշվից մեկ այլ քարտային հաշվին:

Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտը վերականգնվող սահմանաչափով ֆինանսական գործիքի տարատեսակ է, որը Վարկառուին տալիս է համապատասխան արժույթով ընթացիկ հաշվին բացասական մնացորդ ունենալու հնարավորություն:

Վարկային գծեր

Վարկային գծերը վերականգնվող սահմանաչով ֆինանսական գործիքներ են, որոնք սովորաբար օգտագործվում են շրջանառու կապիտալի համալրման նպատակով և տրամադրվում են ֆիքսված (սովորաբար մինչև 3 տարի) ժամկետով` տարեկան վերանայումների պայմանով:

Վարկային ծառայության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Վարկային ծառայության դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

Ընդհանուր սահմանաչափեր

Առևտրավարկային տարբեր գործիքները կարող են ընդգրկվել մեկ ընդհանուր սահմանաչափի ներքո:

POS-տերմինալներ

Բանկի հաշվետերերի համար POS-տերմինալների տեղադրումը կատարվում է առավելագույնս սեղմ ժամկետներում:

Աշխատավարձային հաշիվների վարում

Ավտոմատացված պարբերական վճարումների ծառայությունը կազմակերպության աշխատակիցների անձնական հաշիվներին աշխատավարձերի վճարման պարզ և արդյունավետ եղանակ է:

Վճարային ծառայություններ

Իրականացրեք տեղական և միջազգային փոխանցումները պարզ և արդյունավետ, թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:

Հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթեր, տեղեկատվություն

Բանկային հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկատվության ցանկ*

Դրամական փոխանցումներ

Դրամական փոխանցումներ կատարելու և ստանալու արդյունավետ և ապահով ճանապարհ:

Այլ ծառայություններ

Չեկեր/չեկային գրքույկներ

Բանկային հաշվի քաղվածքների/այլ փաստաթղթերի առաքում

Չեկային գրքույկներ

Չեկային գրքույկը հնարավորություն է ընձեռում Ձեզ կատարել վճարում ֆիզիկական անձանց Ձեր կազմակերպության հաշիվներից, երբ վճարումը նպատակահարմար չէ կատարել բանկային փոխանցման միջոցով:

Ընթացիկ հաշիվ

Ընթացիկ հաշիվն առաջին քայլն է դեպի HSBC միջազգային ցանց և հնարավորություններ:

Ժամկետային ավանդներ

Ստացե´ք տոկոսներ Ձեր խնայողությունների դիմաց՝ միաժամանակ պահելով միջոցները հասանելի Ձեր բիզնեսի համար:

Հիմնական պայմաններ

Հաճախորդների բանկային հաշիվների, բանկային ավանդների, էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների և բանկային այլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ

Բանկային հաշվի տեղեկանքների

Բանկային հաշվի տեղեկանքների/քաղվածքների տրամադրում և լիազորագրի ձևակերպում

Հաշվին մուտքագրման ծառայություններ

HSBC Բանկ Հայաստանը կարող է օգնել արագ և արդյունավետ կառավարել Ձեր դրամական միջոցները:

Կանխիկով գործարքներ/գործառնություններ

Կանխիկի հավաքագրման ծառայություններ

Մենք ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն առևտրի կետերից կանխիկի հավաքագրումն ու համապատասխան հաշիվներին մուտքագրումը պատշաճ կազմակերպելու համար: Դուք կարող եք օգտվել նաև մեր կանխիկի առաքման ծառայությունից, երբ կանխիկը փոխադրվում է Բանկից դեպի Ձեր գրասենյակ, առևտրի կետեր:

Հաշիվներ և ավանդներ

Կառավարե´ք Ձեր դրամական միջոցներն առավել արդյունավետ` օգտվելով մեր հաշիվների և ավանդների համապարփակ լուծումներից:

POS-տերմինալներ

Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է առևտրային կետերում, ինչպես նաև առցանց տիրույթում POS-տերմինալների միջոցով պլաստիկ քարտերի սպասարկման ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս անկախիկ վճարման հնարավորություն առաջարկել գնորդներին: POS-տերմինալները լայնորեն կիրառվում են ռեստորաններում, հյուրանոցներում, առևտրի կենտրոններում, վաճառասրահներում, զվարճանքի համալիրներում, ակումբներում, խաղատներում, ինչպես նաև վաճառքի/սպասարկման այլ կետերում: Բանկի հաշվետերերի համար POS-տերմինալների տեղադրումը կատարվում է առավելագույնս սեղմ ժամկետներում:

Փոխանցումներ չինական յուանով

HSBC Բանկ Հայաստանի միջոցով հնարավոր է իրականացնել Չինական յուանով փոխանցումներ:

Վճարներ

Այս բաժնում ներկայացված են վճարների ուղենիշային արժեքները, որոնցով Բանկն առաջնորդվում է առևտրային ֆինանսավորման ծառայություններ տրամադրելիս, իսկ ցանկացած ծառայության/գործարքի վերջնական պայմանները սահմանվում են պայմանագրային սկզբունքով:

Ընդհանուր պայմաններ

Առևտրավարկային ծառայությունների մատուցման քաղաքականությունը ենթադրում է յուրաքանչյուր Հաճախորդի և յուրաքանչյուր գործարքի նկատմամբ անհատական մոտեցման ցուցաբերում: Այս բաժնում ներկայացված են այն ընդհանուր մոտեցումները, որոնցով Բանկն առաջնորդվում է առևտրային ֆինանսավորման ծառայություններ տրամադրելիս, իսկ ցանկացած ծառայության/գործարքի վերջնական պայմանները (ներառյալ` գումարը, տոկոսադրույքը, մարման ժամանակացույցը և վճարները) սահմանվում են պայմանագրային սկզբունքով և կախված են տվյալ գործարքի բնույթից, ռիսկերի գնահատվող մակարդակից, գրավի առկայությունից, Բանկում Հաճախորդի ունեցած պատմության և այլ հանգամանքներից: Բաժնում ներկայացված են առևտրավարկային ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, իսկ առավել մանրամասն Ձեզ հետաքրքրող գործարքը քննարկելու համար, խնդրում ենք դիմել Բանկի Կորպորատիվ Բիզնեսի դեպարտամենտի ներկայացուցիչներին: