Գործարք կատարել

Դրամական միջոցների կառավարում

Լուծումներ, որոնք կօգնեն Ձեզ իրագործել կազմակերպության նպատակները:

Վճարային ծառայություններ

Իրականացրեք տեղական և միջազգային փոխանցումները պարզ և արդյունավետ, թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:

Հաշվին մուտքագրման ծառայություններ

HSBC Բանկ Հայաստանը կարող է օգնել արագ և արդյունավետ կառավարել Ձեր դրամական միջոցները:

Հաշիվներ և ավանդներ

Կառավարե´ք Ձեր դրամական միջոցներն առավել արդյունավետ` օգտվելով մեր հաշիվների և ավանդների համապարփակ լուծումներից:

Օնլայն և հեռախոսային բանկային ծառայություններ

Կառավարե´ք Ձեր ամենօրյա բանկային գործառնություններն աշխարհի ցանկացած կետից՝ հաշիվների վճարում, վճարումների դադարեցում, հաշվի մնացորդի դիտում և փոխանցումներ: HSBCnet տեղեկատվական և գործառնական պորտալի միջոցով Դուք կարող եք կառավարել և կատարել միջազգային փոխանցումներ, ինչպես նաև կատարել ներդրումներ`Ձեր միջազգային բիզնեսի ընդլայնմանը նպաստող գործիքների միջոցով:

Այլ ծառայություններ

Չեկեր/չեկային գրքույկներ