Պաշտպանել

Բանկային երաշխիքներ

Ձեզ անհրաժեշտ են ռազմավարություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն նավարկելու չբացահայտված միջավայրում
Կապվեք մեզ հետ
Բանկային երաշխիքների և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվների օգտագործման միջոցով վստահորեն կառավարեք Ձեր բիզնեսը, նույնիսկ եթե չունեք կայուն գործընկերային փոխհարաբերություններ:

Բանկային երաշխիքը/պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվը Բանկի կողմից՝ դիմողի հրահանգով թողարկված, անչեղարկելի գրավոր պարտավորություն է՝ վճարելու շահառուին երաշխիքի/պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվի պայմաններին համապատասխան գրավոր, վավեր պահանջ ստանալու դիմաց: Բանկային երաշխիքները և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներն օգտագործվում են շահառուների կողմից՝ ծածկելու դիմողի չկատարման կամ չվճարման ռիսկերը:

Բանկային երաշխիքների և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվների օգտագործման միջոցով վստահորեն կառավարեք Ձեր բիզնեսը, նույնիսկ եթե չունեք կայուն գործընկերային փոխհարաբերություններ: HSBC Բանկ Հայաստանի կողմից տրամադրվող երաշխիքը Ձեզ հնարավորություն է տալիս մատակարարների և գնորդների հետ բանակցել արդյունավետ պայմաններ` ապահովագրելով նրանց պայմանագրով սահմանված Ձեր պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարումը՝ միաժամանակ բավարարելով Ձեր ֆինանսական կարիքները: HSBC Բանկ Հայաստանն առաջարկում է համակցված լուծումներ` ներառյալ կատարման, կանխավճարի, մրցութային, ֆինանսական երաշխիքներ և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվներ, ինչպես նաև այլ տեսակի գործիքներ՝ ըստ պահանջի:

Բանկային երաշխիքը և փաստաթղթային պահուստային ակրեդիտիվը կարգավորվում են Առևտրի Միջազգային Պալատի կողմից հրապարակված կանոնակարգերի համաձայն:

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 300

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00