Փոխառել

Վարկային գործիքների համադրում

Ձեզ անհրաժեշտ են ռազմավարություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն նավարկելու չբացահայտված միջավայրում
Կապվեք մեզ հետ
Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:

Առևտրավարկային տարբեր գործիքները կարող են ընդգրկվել մեկ ընդհանուր սահմանաչափի ներքո: Վերջինս կարող է ներառել արտահանման/ներմուծման գործիքներ` փաստաթղթային ակրեդիտիվներ և ինկասոներ, տարբեր տիպի բանկային երաշխիքներ, վարկային գծեր, օվերդրաֆտներ, կրեդիտ քարտեր և առևտրավարկային այլ գործիքներ: Ընդհանուր սահմանաչափը Ձեզ հնարավորություն կտա սահմանաչափով նախատեսված առևտրավարկային գործիքները ստանալ կարճ ժամկետում։Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

Արտարժ. գործարք

Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան

Օգնությու՞ն

Կապվեք` իմանալու մեր բանկային լուծումների մասին և թե ինչպես կարող ենք նպաստել Ձեր բիզնեսի առաջխաղացմանը։