Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնություններ

Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնություններ

Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնություններ
Կապվեք մեզ հետ
Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման նպատակներից ելնելով` Բանկը կնքում է Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքներ՝ ներգրավելու կամ տեղաբաշխելու դրամական միջոցներ սահմանափակ շրջանակի գործընկերների՝ Բանկերի և/կամ ոչ-բանկ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։ Ընդ որում, ընդունելի արժեթղթեր են համարվում բացառապես ՀՀ դրամով թողարկված պետական պարտատոմսերը։

Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնությունները արժեթղթերով ապահովված գործարքներ են, որտեղ արժեթղթերը գնվում կամ վաճառվում են մարման օրը հետ գնելու/վաճառելու պայմանով։ Այս պարագայում տոկոսագումարը վճարվում է դրամ տրամադրողին։

Կարևոր նշում։ Ռեպո/Հակադարձ Ռեպո գործառնությունների պայմանները սահմանվում են օրական կտրվածքով՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։


Թարմացվել է` 28/04/21 11:11 UTC

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա