Փոխառել

Վարկ

Ձեզ անհրաժեշտ են ռազմավարություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն նավարկելու չբացահայտված միջավայրում
Կապվեք մեզ հետ
Մենք առաջարկում ենք երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վարկեր, որոնք նախատեսված են Ձեր բիզնեսի ֆինանսավորման պահանջների բավարարման համար: Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:

Բանկը տրամադրում է վարկեր տարբեր նպատակներով։ Բանկը կարող է տրամադրել կապիտալ ֆինանսավորման վարկ, որը նախատեսված է կապիտալ ներդրումների համար` ֆիքսված ժամկետով (սովորաբար մինչև 5 տարի)։ Նման ֆինանսավորումը Դուք կարող եք օգտագործել հիմնական միջոցների/անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման և վերազինման համար, որի վերջնական նպատակը բիզնեսի ընդլայնումն է կամ նոր բիզնես ուղղությունների ստեղծումը: Վարկեր կարող են տրամադրվել նաև շրջանառու կապիտալում միանվագ ներդրում կատարելու կամ այլ նպատակների համար:Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00

Արտարժ. գործարք

Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան

Օգնությու՞ն

Կապվեք` իմանալու մեր բանկային լուծումների մասին և թե ինչպես կարող ենք նպաստել Ձեր բիզնեսի առաջխաղացմանը։