Հաճախորդի իրավունքներ

Հայտարարություն «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ:

Հարգելի՛ Հաճախորդ,

Հայտնում ենք, որ Դուք իրավունք ունեք ստանալու հետևյալ տեղեկությունները «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ.

 1. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները, մասնավորապես՝

  1.1 բանկի վերջին տարեկան և վերջին եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև տարեկան հաշվետվությունները, ինչպես նաև տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենը,

  1.2 տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման հայտարարության պատճենը,

  1.3 շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումների պատճեները, ինչպես նաև շահութաբաժնային քաղաքականության պատճենը,

  1.4 բանկում նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկատվություն,

  1.5 բանկի խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվություն,

  1.6 բանկի պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճենները:

 2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները և փաստաթղթերի պատճեները:

Նշված տեղեկատվության և փաստաթղթերի պատճենների ստացման համար կարող եք դիմել Հաճախորդների սպասարկման բաժին:

Տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները Ձեզ կտրամադրվեն դիմելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման դեպքում Ձեզանից կգանձվի 50 ՀՀ դրամ վճար յուրաքանչյուր էջի համար:

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության/փաստաթղթերի տրամադրման դիմում (PDF,87.3KB)

Բողոքների ներկայացման կարգ

Մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման և Ձեր պահանջներին լավագույնս համապատասխանելու նպատակով, ստորև տեղեկացնում ենք, թե ինչպես կարող եք Ձեր բողոքները ներկայացնել մեզ:

Յուրաքանչյուր բողոք ստանալիս, մենք`

 1. Մանրամասն կուսումնասիրենք այն;
 2. Պաշտոնապես կընդունենք դիմումը;
 3. Պարբերաբար կտեղեկացնենք Ձեզ ընթացքի մասին;
 4. Կպատասխանենք Ձեզ հետևյալ ժամանակահատվածում`
  • Գրավոր բողոքների դեպքում դիմումի ընդունումը կկատարվի 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վերջնական պատասխանը և բողոքի լուծումը կտրամադրվի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Բանավոր բողոքների դեպքում վերջնական պատասխանը և բողոքի լուծումը կտրամադրվի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 5. Կմշակենք Ձեր կարիքներին առավելագույնս համապատասխանող լուծում;
 6. Կտրամադրենք այլ լուծում այն դեպքում, եթե մեր նախնական պատասխանը Ձեզ չի բավարարել:

Յուրաքանչյուր բողոք հնարավորություն է ստեղծում HSBC Բանկ Հայաստանի համար բարելավելու մատուցվող ծառայությունների որակը:

Հաճախորդները, որոնք ցանկանում են հայտնել իրենց բողոքը, կարող են կապ հաստատել HSBC Բանկ Հայաստանի հետ հետևյալ միջոցներով`

Հեռախոս`

 • Զանգահարելով Հաճախորդների սպասարկման բաժին` + 374 (60) 655 000, կամ
 • ուղիղ կապ հաստատելով Ձեր կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման գծով կառավարչի հետ:

Օնլայն`

Փոստ`

 • Ուղարկելով նամակ հետևյալ հասցեով` ՀՀ, Երևան 0015, Պարոնյան 42, տարածք 90

Մասնաճյուղերի ցանց`

 • Ներկայացնելով Ձեր բողոքը բողոքների համար նախատեսված հատուկ արկղում, կամ
 • խոսելով հաճախորդներին սպասարկող անձնակազմի հետ դեմ առ դեմ:

Եղեք ուշադիր`

 • Ներկայացնել ամբողջական տեղեկատվություն Ձեր բողոքի վերաբերյալ, որպեսզի այն մանրամասն ուսումնասիրվի մեր կողմից և առավելագույնս սեղմ ժամկետներում կապ հաստատվի Ձեզ հետ:
 • Ներառել Ձեր ընկերության և կոնտակտային անձի անվանումը, ինչպես նաև հասցեն, փոստային դասիչը, էլ. հասցեն, հեռախոսահամարը կամ Ձեզ համար առավել նախընտրելի հետադարձ կապի եղանակ:

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Հաճախորդները կարող են նաև դիմել ՀՀ կենտրոնական բանկ հետևյալ միջոցներով`

 • Հասցե` Երևան 0010, Վ.Սարգսյան 6
 • Հեռախոսահամար` +374 10 592 697
 • Էլ.փոստ` consumerinfo@cba.am

ՀՀ կենտրոնական բանկն իրավասու չէ լուծել HSBC Բանկ Հայաստանի նկատմամբ ունեցած Ձեր մասնավոր բողոքը, սակայն իրավասու է HSBC Բանկ Հայաստանի նկատմամբ կիրառել վերահսկողական միջոցներ, եթե պարզվի, որ նա խախտել է ՀՀ իրավական ակտերի պահանջները: ՀՀ կենտրոնական բանկն իրավասու չէ հրապարակել իր իրականացրած վերահսկողական միջոցառումների մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Ձեր կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման գծով կառավարչին: