Կառավարել

Դրամական փոխանցումներ

Ձեզ անհրաժեշտ են ռազմավարություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն նավարկելու չբացահայտված միջավայրում
Կապվեք մեզ հետ
Դրամական փոխանցումներ կատարելու և ստանալու արդյունավետ և ապահով ճանապարհ:

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով (ՀՀ տարածքում)1

Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով2

5,000 ՀՀ դրամ3

Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով

Անվճար

Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին

Անվճար

Վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում

Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված

Անվճար

Բանկի կողմից ստացված և կատարված

5,000 ՀՀ դրամ4

Արտարժույթով փոխանցումներ

  • Կից կարելի է ուղարկել վճարման բացատրություններ և ցուցումներ:
  • Բանկն իրականացնում է փոխանցումներ հետևյալ արտարժույթներով` USD, EUR, GBP, RUB, CHF, AUD, AED, HKD, CAD, JPY, CNY:

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով

Կիրառվող գանձումներ

Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով

0.3%*

Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով

0.085%*

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարից/եվրոյից բացի այլ արտարժույթով

Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով

3%*

Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով

0.285%*

Այլ պայմաններ

Բանկում առկա հաշիվների միջև փոխանցումներ

Անվճար

Արտարժույթով ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին, եթե միջնորդավճարները վճարված չեն փոխանցողի կողմից

6,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխություն կամ չեղարկում

Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված

Անվճար

Բանկի կողմից ստացված և կատարված

20,000 ՀՀ դրամ5

Գործարքի տեսակ

Արժույթ

Հանձնարարականի ներկայացման վերջնաժամկետ

Հանձնարարականի կատարման վերջնաժամկետ

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ

AMD

Մինչև 15:00

Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում

AMD

15:00 –ից հետո

15:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում թղթային եղանակով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ

AMD

Մինչև 14:002

Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում

AMD

14:00-ից հետո

14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում

USD

Մինչև 14:00

Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում**

14:00-ից հետո

14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում**

EUR

Մինչև 14:00

Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում**

14:00-ից հետո

14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում**

RUB

Մինչև 13:00

Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում

13:00-ից հետո

13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում

AUD, JPY

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում

Միջազգային փոխանցումներ

USD

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

EUR

Մինչև 14:00

Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում

14:00-ից հետո

14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

RUB

Մինչև 13:00

Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում

13:00-ից հետո

13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում

AUD, JPY

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում

Փոխանցումներ Բանկում սպասարկվող հաշիվների միջև

Բոլոր արժույթների համար

Մինչև 17:00

Մինչև 17:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում

17:00-ից հետո

17:00-ից հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

Կարևոր նշումներ*

  • Բանկի մասնաճյուղից արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճար - 50,000 ՀՀ դրամ:
  • HSBCnet-ի միջոցով արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճարը - 6,000 ՀՀ դրամ:
  • Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  • Միջնորդ/շահառու բանկ(եր)ի գանձումները կարող են կատարվել թե´փոխանցողի և թե´ ստացողի միջոցների հաշվին, ըստ ցանկության` համաձայնեցնելով Բանկի հետ:
  • Բանկի պարտավորությունն է Հաճախորդին տրամադրել անդորրագիր յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության կատարման վերաբերյալ:
  • Միջնորդ /շահառու բանկ(եր)ի գանձումները փոխանցողի հաշվից գանձման դեպքում կիրառվող միջնորդավճարներ.

ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքում գործող ցանկացած բանկի ուղղված փոխանցումների համար

5,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար7

10,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթով փոխանցումների համար

5,000 ՀՀ դրամ6

  • Միջնորդավճար ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար, երբ փոխանցողը վճարում է միայն առաջին միջնորդ բանկի միջնորդավճարը և շահառուն գումարը ստանում է այլ միջնորդ /շահառու բանկերի պահումներից հետո - 5,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումների ռեկվիզիտներ.

Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ արտարժույթով փոխանցում արտերկրից, Ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ տվյալ արտարժույթով բանկի թղթակցային հաշվի մանրամասները:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00