Արտարժութային գործարքներ

Մեր բանկի բազմամյա փորձն ու ռեսուրսները հնարավորություն են տալիս հաճախորդներին առաջարկել արտարժութային շուկայի ծառայություններ, ինչպես նաև արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներից ծագող ու բիզնեսի վրա բացասաբար անդրադարձող ռիսկերի հնարավոր նվազեցման և կառավարման գործիքներ: HSBC Բանկ Հայաստանը իր հաճախորդներին առաջարկում է սփոթ և ֆորվարդային գործարքներ հետևյալ արտարժույթներով USD, EUR, GBP, RUB, CHF, CAD, AUD, AED, CNY, JPY, HKD:

Արտարժութային սփոթ գործարքներ

Սփոթ գործարքը արտարժույթի առքի կամ վաճառքի պարտավորություն է ընթացիկ շուկայական գնով մինչև երկու օր վճարման ժամկետով:

Արտարժութային ֆորվարդային գործարքներ

Փոխարժեքի ռիսկի հնարավոր նվազեցման պարզագույն տարբերակներից մեկը ֆորվարդային գործիքն է: Ֆորվարդային պայմանագիրը բանկի և հաճախորդի միջև պայմանագրային պարտավորություն է գնել կամ վաճառել որոշակի քանակությամբ արտարժույթ նախապես ֆիքսված օր/ամսաթվին, նախապես ֆիքսված փոխարժեքով:

Զանգահարեք մեզ՝

+37460 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա