Փոխառել

Օվերդրաֆտ

Ձեզ անհրաժեշտ են ռազմավարություններ և լուծումներ, որոնք կօգնեն նավարկելու չբացահայտված միջավայրում
Կապվեք մեզ հետ
Օվերդրաֆտը վերականգնվող սահմանաչափով ֆինանսական գործիքի տարատեսակ է, որը Վարկառուին տալիս է համապատասխան արժույթով ընթացիկ հաշվին բացասական մնացորդ ունենալու հնարավորություն:

Օվերդրաֆտը վերականգնվող սահմանաչափով ֆինանսական գործիքի տարատեսակ է, որը Վարկառուին տալիս է համապատասխան արժույթով ընթացիկ հաշվին բացասական մնացորդ ունենալու հնարավորություն: Սահմանաչափը տրամադրվում է ֆիքսված (սովորաբար մինչև 3 տարի) ժամկետով` տարեկան վերանայումների պայմանով: Օվերդրաֆտը կարճաժամկետ ճկուն ֆինանսական լուծումներ առաջարկող գործիք է և նախատեսված է Ձեր դրամական միջոցների կարճաժամկետ կարիքները հոգալու համար: Օվերդրաֆտի միջոցով հնարավոր է ծածկել բիզնեսի ամենօրյա գործունեության ընթացքում առաջացող` դրամական միջոցների ժամանակավոր պակասը և ավելի արդյունավետ կառավարել բիզնեսի դրամական հոսքերը, հատկապես, արտահայտված սեզոնայնություն ունեցող բիզնեսների պարագայում:Զանգահարեք մեզ՝

+374 (60) 655 200

Աշխատանքային ժամեր 09:00-18:00