Բիզնեսի Զարգացում

Կանաչ և կայուն զարգացման գործիքներ

HSBC-ն ողջ աշխարհում կայուն տնտեսությանը նպաստող համարձակ պարտավորություններ է ստանձնել՝ դառնալու արտանետումների զրոյական ցուցանիշով բանկ։ Կայուն ֆինանսավորումը ֆինանսական ծառայության տեսակ է, որն ինտեգրում է բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման (ESG) չափանիշները բիզնես կամ ներդրումային որոշումներում:
Բացահայտեք

Ներմուծման գործիքներ

Կառավարե´ք Ձեր դրամական հոսքերն առավել արդյունավետ, ինչպես նաև ստացե´ք շահավետ պայմաններով գնային բանակցություններ վարելու հնարավորություն՝ Ձեր մատակարարների և գնորդների հետ: Ներմուծման ֆինանսավորման մեր ճկուն լուծումներն առաջարկում են անհատական մոտեցում Ձեր ներմուծման գործարքներին, ինչը միջազգային առևտրի մեր փորձի հետ համատեղ, թույլ է տալիս նախագծել Ձեր առևտրաշրջանառության առանձնահատկություններին համապատասխան ֆինանսավորման գործիքներ:
Բացահայտեք

Վարկային գործիքների համադրում

Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:
Բացահայտեք

Արտահանման գործիքներ

HSBC Բանկ Հայաստանի արտահանման ֆինանսավորման գործիքները հնարավորություն են ընձեռում արդյունավետ կառավարել դրամական հոսքերը և վերահսկել միջազգային առևտրի հետ կապված ռիսկերը: Աշխարհի բազում շուկաներում HSBC-ի զգալի ներկայությունը և մեր մասնագետների խորը գիտելիքները առևտրի ոլորտում կնպաստեն Ձեր բիզնեսի ընդլայնմանը միջազգային շուկաներում: Մենք կօգնենք Ձեզ հասկանալ կարգավորող միջավայրը, ինչպես նաև յուրահատուկ մշակութային, սոցիալական և տնտեսական պայմանները նոր շուկաներ բացահայտելիս:
Բացահայտեք

Բանկային երաշխիքներ

Բանկային երաշխիքների և պահուստային փաստաթղթային ակրեդիտիվների օգտագործման միջոցով վստահորեն կառավարեք Ձեր բիզնեսը, նույնիսկ եթե չունեք կայուն գործընկերային փոխհարաբերություններ:
Բացահայտեք

Սարքավորումների ներմուծման գործիքներ

Սարքավորումների ներմուծման ֆինանսավորում` սկսած 4% տարեկան տոկոսադրույքից:
Բացահայտեք

Վարկ

Մենք առաջարկում ենք երկարաժամկետ և կարճաժամկետ վարկեր, որոնք նախատեսված են Ձեր բիզնեսի ֆինանսավորման պահանջների բավարարման համար: Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:
Բացահայտեք

Վարկային գիծ

Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:
Բացահայտեք

Օվերդրաֆտ

Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:
Բացահայտեք

Կրեդիտ քարտ

Օգտագործե՛ք մեր ֆինանսավորման լուծումները կապիտալ ներդրումների, շրջանառու միջոցների համալրման և ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար՝ բիզնեսի զարգացման և արդյունավետ կառավարման նպատակով:
Բացահայտեք